Teorie a praxe na PdF MU

Poznatky a zkušenosti získané v rámci spolupráce s autory s postižením promítají vyučující do své výuky studentům na Masarykově univerzitě (PdF, FSS).

 

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Zkušenosti ze spolupráce s talentovanými lidmi s postižením předává svým vysokoškolským studentům, které poté do projektů studia aktivně zapojuje. Myšlenka podpory za pomoci univerzitní sféry je od počátku realizována v ateliéru na IVIV PdF MU. Studio bylo v roce 2016 finančně podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR.

Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi – seminář pro studenty Katedry inkluzivní a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU

Arteterapie a sociální práce se zdravotně postiženými klienty – pro studenty Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU

Výtvarná tvorba a sociální práce – pro studenty Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU

 

Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková

Seminář k učitelské praxi 2 – pro studenty výtvarných oborů na katedře výtvarné výchovy PdF MU.

Arteterapeutický ateliér 3 – pro studenty oboru Speciální výtvarná výchova na katedře výtvarné výchovy PdF MU.

Pedagogická praxe v prostředí sociálně znevýhodněných skupin 2 – pro studenty oboru Speciální výtvarná výchova na katedře výtvarné výchovy PdF MU.

 

Mgr. Tereza Mikulová

Arteterapeutický ateliér 3 – pro studenty oboru Speciální výtvarná výchova na katedře výtvarné výchovy PdF MU.