Lektoři

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. – kurátor, odborný garant studia

Dlouhodobě působí jako expresivní výtvarný terapeut a speciální pedagog v Domově Kamélie v Křižanově, dále jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník na Masarykově univerzitě. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association Outsider Art. V období 2014-2015 byl též garantem výtvarné dílny Arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně (online na: http://dorea-eliada.cz/projekty/rodina-je-jednou-z-nevyhnutelnych-podminek-stesti/). V současnosti je kurátorem a garantem Open Art Studia na IVIV PdF MU.

 

Mgr. Bc. Jitka Novotná – lektorka, osobní asistence ve studiu_v současnosti v zahraničí

DSC_0777

Je studentkou Pedagogické fakulty MU a působila jako lektorka výtvarné dílny Arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně (online na: http://dorea-eliada.cz/projekty/rodina-je-jednou-z-nevyhnutelnych-podminek-stesti/). V současnosti je lektorkou ve studiu.

 

Mgr. Tereza Mikulová – lektorka, osobní asistence ve studiu

DSC_0764

Je studentkou Pedagogické fakulty MU a působila jako lektorka výtvarné dílny Arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně (online na: http://dorea-eliada.cz/projekty/rodina-je-jednou-z-nevyhnutelnych-podminek-stesti/). V současnosti je lektorkou ve studiu.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková – lektorka, osobní asistence ve studiu

11232903_10203742101711851_3496391718332988278_o

Je doktorandkou na Katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU a studuje současně i Speciální pedagogiku. Má praxi z mnoha institucí s různým zaměřením, ať už výuku z klasické základní školy, přes organizaci workshopů v domovech sociální péče až po Diagnostický ústav pro mládež. V současnosti je lektorkou ve studiu.

 

Bc. Petra Herníková – lektorka, osobní asistence ve studiu

31432767_10209756303299032_714792685310836736_n

Je studentkou oborů Výtvarná výchova a Německý jazyk na Pedagogické fakultě MU. V současnosti je lektorkou ve studiu.

 

Bc. Radka Zábojová

 

Je profesionální výtvarnice, arteterapeutka a sociální pedagožka (cca 15 výstav). Věnovala se tvorbě autorských ručních papírů a kartonů. Nyní využívá spontánní kreslení jako relaxační i sebepoznávací metodu. Dosavadní praxe je následující:

  • arteterapie v o.s. Ruka pro život, stacionář pro střední a těžká postižení, kombinované vady a poruchy autistického spektra;
  •  konzultantka podpory pro osoby s PAS Centrum Kociánka;
  •  cyklus arteterapeutických dílen(výtvarné hry) pro děti z dětských domovů;
  •  výtvarné dílny – možnosti ručního papíru pro děti na ZŠ v Brně a Kyjově, ZUŠ Univerzum, aj.
  •  sebezkušenostní artekoučingové dílny – Moravská galerie v Brně, Folkové prázdniny (Náměšť);
  • aktivizační cyklus artekoučingových setkání pro matky v obtížných životních situacích;
  •  výtvarné dílny pro děti z uprchlických táborů (Kostelec, Havířov);

  Dosažené vzdělání a odborná kvalifikace:

  • Institut mezioborových studií – obor Sociální pedagogika;
  • Arteterapeutický kurz při Institutu vzdělávání v arteterapii a artefiletice,(garant doc. Paedr. Jan Slavík, CSc), celkem 252 hodin, akreditováno MŠMT;
  • Arteterapeutický seminář Základní řada, vedený ak. mal. Kamilou Ženatou, sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru (aktivní imaginace jako metoda  zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů), 48 hodin;

Ukázka tvorby: