Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Kurátor, odborný garant studia

 

Společná fotka I

 

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. dlouhodobě působí jako expresivní výtvarný terapeut a speciální pedagog v Domově Kamélie v Křižanově, dále jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník na Masarykově univerzitě. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association Outsider Art. V období 2014-2015 byl též garantem výtvarné dílny Arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně (online na: http://dorea-eliada.cz/projekty/rodina-je-jednou-z-nevyhnutelnych-podminek-stesti/). V současnosti je kurátorem a garantem Open Art Studia na IVIV PdF MU.

Více informací o jeho působení na Masarykově univerzitě naleznete zde.

Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).