Projekt Open Art

PROJEKT OPEN ART

Zakázka na vizualizaci ke koncertům v Mahenově divadle (2018 – 2019 – 2020)

Cílem unikátního projektu OPEN ART je poukázat na jedinečnost a často opomíjený přínos neprofesionálních výtvarníků s postižením v oblasti kultury. Cílem je rovněž představit v ČR model uplatnění talentovaných osob se zdravotním postižením na trhu práce dle mezinárodních inkluzivních principů a hodnot. Významným dílčím cílem projektu je zapojení výtvarníků s postižením do komerčních projektů, schopnost obstát v konkurenčním prostředí a stát se součástí profesionálních kreativních týmů.

Realizační inkluzivní tým tvoří v prostředí tréninkového uměleckého studia na PdF MU mladí výtvarníci s postižením Jakub Čech, Petr Kolař, Ondřej Farkas, Zuzana Kadlcová, Pavla Pravdíková, Lucie Němcová a Tomáš Koudelka. V týmu jsou dle svých kompetencí i lektorky Open Art Studia  – Bc. Petra Herníková, Mgr. Tereza Mikulová, Mgr. Jitka Novotná, Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Mgr. Jana Baniarová a vedoucí studia Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. Studenti (lektoři) Pedagogické fakulty zde tak získávají praktickou přípravu v rámci specializace svého vysokoškolského studia a realizují své studijní projekty. Na druhé straně zde umělci s postižením díky tomuto edukačnímu projektu získávají zkušenosti a pracovní dovednosti pro uplatnění se v budoucnu na volném trhu práce. Úspěšně zde autoři s postižením prezentují svoji uměleckou činnost vůči široké veřejnosti, za což jsou honorováni. Za dodání finálních grafických vizualizací je pracovišti (produkci koncertů v NdB) odpovědný Pavel Sochor. Deklaruje, že má souhlas se zpracováním osobních údajů u všech zapojených osob ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).

V období 2018-2019 jsme spolupracovali s profesionálním grafikem komerčního grafického studia Braq design s.r.o. – Michalem Běťákem.

V období 2019-2020 spolupracujeme s profesionálním grafikem Petrem Havířem.

Na první vizualizaci únorového koncertu 2019 zahraniční skupiny The Celtic Social Club se spoluautorsky podílela Zuzana Kadlcová, mladá umělkyně s diagnostikovaným autismem. Plakát i banner přikládáme ke zhlédnutí i ZDE.

celtic social club


 

Na druhé vizualizaci březnového koncertu Radůzy se spoluautorsky podíleli mladí umělci  a umělkyně Ondřej Farkas s Aspergerovým syndromem, Jakub Čech s Downovým syndromem, Pavla Pravdíková s autismem a Lucie Němcová s autismem. Plakát a banner možno shlédnout ZDE, na stránkách ND Brno.

 

21266


 

Na třetí vizualizaci březnového koncertu kapely Zrní se spoluautorsky podíleli mladí umělci Petr Kolař s autismem a Jakub Čech s Downovým syndromem. Materiály jsou ke shlédnutí ZDE.

 

21270


 

Na v pořadí již čtvrté vizualizaci, tentokrát dubnového koncertu Vladimíra Mišíka s jeho kapelou ETC,  se spoluautorsky podílela mladá autorka Pavla Pravdíková s autismem. Plakát a bannery můžete vidět ZDE, na stránkách ND Brno.

misíč


 

Na páté vizualizaci – koncertu Karla Plíhala se spoluautorsky podíleli mladí umělci a umělkyně Ondřej Farkas s Aspergerovým syndromem, Pavla Pravdíková s autismem a Tomáš Koudelka. Plakáty možno shlédnout ZDE.

 

plíhal


 

Na v pořadí již šesté vizualizaci, tentokrát květnového koncertu Hany a Petra Ulrychových a hostů Javory – Javory Beat, se spoluautorsky podíleli mladí autoři Lucie NěmcováOndřej Farkas s autismem.  Plakáty možno shlédnout ZDE.

 

2159k7


 

Novou sezónu začínáme plakátem ke koncertu Báry Zmekové, jehož podoba vychází z prací Jakuba Čecha. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

 

22243


 

Vizualizaci koncertu Rudyho Linky připravili naši kolegové-umělci – Ondřej Farkas a Lucie Němcová. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

PLAKÁT Rudy Linka


 

Na vizualizaci koncertu vídeňského orchestru spolupracovala Lucie Němcová s grafikem Petrem Havířem. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

TOP

 


Na vizualizaci koncertu spolupracovala Zuzana Kadlcová s grafikem Petrem Havířem. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

STROMBOLINa vizualizaci koncertu spolupracovala Lucie Němcová s grafikem Petrem Havířem. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

22860

 

Na vizualizaci koncertu spolupracovala Pavla Pravdíková s grafikem Petrem Havířem. Plakát a podrobnosti ke koncertu je možné najít zde.

Pavla