Projekty

Projekt Open Art – více informací o aktuálním projektu

Projekty MKČR – více informací o projektu s podporou Ministerstva kultury ČR z roku 2016, 2020

EOA konference – stránka věnovaná aktivitě Open Art studia na akcích European Outsider Art Association

Teorie a praxe na PdF MU – aplikace zkušeností z Open Art studia při výuce na Masarykově univerzitě

Projekt Arteterapie v instituci Ruka pro život ops v roce 2019 a 2020 financován z fondu Ministerstva kultury ČR. Subdodavatelem  aktivizace z oblasti arteterapie – artefiletiky je Lucie Hájková – lektorka a Pavel Sochor – garant z Open Art Studia na PdF MU. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením.