Sponzoring

Tvorbu mladých výtvarníků s postižením můžete i Vy podpořit finančním darem zasláním libovolné částky na účet 115-6793460257/0100.

Prostředky jsou použity k:

  • osobní asistenci při docházce do studia, při tvorbě a při výstavách
  • neformálnímu vzdělávání a konzultacím lektory studia
  • zajištění výtvarného materiálu
  • realizaci výstav

Přijetí daru je ze strany Open Art Studia podmíněno vyplněním darovací smlouvy, jejíž šablona je ke stažení zde: Darovací smlouva.