Výstavní projekty

UMĚLCŮV HLAS

Lokace: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, CVIDOS, PdF MU, Poříčí 31A

Kurátoři: Pavel Sochor, Jitka Novotná, Lucie Hájková

Vernisáž: 16. 12. 2020, online

Trvání: 16. 12. 2020 – 31. 5. 2021

 

Katalog k výstavě Umělcův hlas:

Katalog výstavy Umělcův hlas

 

DIALOG BAREV

Lokace: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7

Kurátoři: Lucie Hájková, Pavel Sochor

Vernisáž: 1. 12. 2020, online

Trvání: 1. 12. 2020 – 30. 5. 2021

 

BAREVNÉ CHVĚNÍ

Lokace: výstavní prostor CVIDOS, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31A

Kurátoři: Lucie Hájková, Pavel Sochor

Vernisáž: 1. 12. 2020, online

Trvání: 1.-15.12. 2020

 

 

ABS-TRAHERE: MOŽNOST A SCHOPNOST

Lokace: kavárna ERA, Zemědělská 30, Brno

Kurátoři: Šimon Kříž a Anna Königová

Vernisáž: 18. 2. 2019

Lucka era frontERA2019BACK

 

 

 

 

 

 

 

Výstava s názvem Abs-trahere: možnost a schopnost prezentuje výtvarnou tvorbu neškolených výtvarníků tvořících v Open Art Studiu v Brně. Z pohledu současného umění lze přiřadit k jejich výtvarnému dílu označení Outsider Art. Pod zmíněným termínem si lze představit talentované tvůrce, kteří nebyli dotčeni procesem uměleckého vzdělávání a tvoří pro sebe či pro radost. Výstavní obrazy ukazují umění v syrovém stavu a zrcadlí vnitřní pocity autorů. Každé z vystavených děl v sobě nese autentičnost nezaměnitelného rukopisu autora. V celé koncepci výstavy převládá nefigurální a neobjektivní malba, během které je kladen důraz na vnitřní prožitek. Proces abstrahování je vnímán jako most ke schopnosti vidět svět jinak, autenticky, na základě reálné zkušenosti. Tímto způsobem lze rekonstruovat novou realitu.

Ve 20. století byli umělci jako Paul Klee, Max Ernst a Jean Debuffet ohromeni tímto ryzím výtvarným projevem, který není ovlivněn aktuálními trendy v umění. V současné době výtvarníci spadající do oblasti umění Outsider Art výtvarně zaznamenávají vlastní svět a ukazují, že již nemusí být kulturně izolovaní, jak dříve zmiňoval Debuffet. Outsider Art si získalo pevnou pozici ve výtvarném umění a rovněž slouží jako inspirace pro mnoho vyškolených umělců. U nich je patrné, že jejich výtvarný projekt je promyšlený, přičemž tvorba vystavených autorů vznikla vnitřním nutkáním tvořit či životní náhodou. Právě tato autentická expresivita je skryta v jejich tvorbě, ačkoliv nemusí být na první pohled patrná. Je důležité vědět, jak autor dosáhl daného rukopisu, neboť až teprve příběh k výtvarnému činu dává celistvou hodnotu vystaveného díla autora.

 

 

PROJEKT OPEN ART

Zakázka na vizualizaci ke koncertům v Mahenově/Janáčkově divadle (2018 – 2019). Více informací ZDE.

 

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT – SVĚT PODLE LUCIE 2017-2018

Lokace: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

Autor: Lucie Němcová

Kurátor výstavy: Pavel Sochor

Vernisáž: 8.11. 2017- 10.1. 2018

 

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT – ZÁZNAM PŘEDSTAV

Lokace: Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno

Vernisáž: 2.5. 2017 v 15.00 hod. v Café Práh

Kurátoři výstavy: Pavel Sochor,  Tereza Mikulová, Vendula Skotáková, Bc. Jitka Novotná

pozvanka-final

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT – PŘÍBĚH JINAKOSTI (prezentace prací Tomáše Koudelky a Jiřiny Bartůňkové) 

Pořadatelé: Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Open art Studio

Pod záštitou Kraje Vysočina a Domova bez zámku

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Vernisáž: 8.2. 2017 ve 14:00 hod. v kavárně Pohodička

Nepojmenovaný 1

 

 

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT – PŘÍBĚH JINAKOSTI  ( 30.11. – 31.12. 2016)

Lokace: Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Vernisáž: 30. 11. 2016 v 17.00 hod. v Galerii RUV

Doprovodný program:  Šest hodinových besed autorů a kurátora s veřejností na téma výstavy „Umění v surovém stavu a umění outsiderů“.

Podpořeno projektem MKČR Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu (49-12788/2015-ZPO/ORNK).

Pozvánka na vernisáž _ Příběh jinakosti

 

Katalog

Pro náhled najeďte myší na obrázek. Změnu stran zvolte šipkami.

PŘÍBĚH JINAKOSTI-elektro

 

 

Ukázka textů z katalogu:
PŘÍBĚH JINAKOSTI
Galerie RUV

30,11. – 31. 12. 2016

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Katalog výstavy má za cíl představit jednotlivé vystavující autory a jejich tvorbu ze současného umění hledající hranice mezi art brut, outsider art a disability art. Souborná skupinová výstava je takto poprvé prezentována v brněnském prostředí a na půdě vysoké školy. Cílem kurátora výstavy je tak prezentovat autory odborné i laické veřejnosti. Všichni autoři vystavují v tomto rozsahu a s profesionálním zázemím uměleckého provozu poprvé. Přípravy na realizaci kolektivní výstavy probíhaly po celý rok 2016.

Ústřední ideou výstavního konceptu je paradigma jinakosti v uměleckém diskurzu. Svoji autonomní jinakost reflektuje každý vystavující autor skrze svoji tvorbu. Již zmíněný pojem jinakosti je v případě vystavujících spojen s jejich životními příběhy. Obdobné příběhy zahraničních tvůrců art brut, outsider art a jejich inovátorský výtvarný jazyk ovlivnil současnou kulturu a podpořil její inkluzivní trendy. Současná evropská kultura svými principy podporuje diverzitu i jinakost a je jedinečným prostorem pro akceptaci originality každého člověka. V takto inkluzivně pojaté kultuře je tvůrčí prostor otevřen každému člověku dle jeho kreativních schopností a dovedností. Výtvarná tvorba je v tomto pojetí univerzálním nástrojem k podpoře skupin či komunit občanů a k jejich plnohodnotné participaci ve společnosti. Vystavující autoři s postižením (autoři s jinakostí) manifestují, že nejsou pouhými „objekty“ sociálně kulturních prezentací, sami je také tvoří a podílejí se tak i na vytváření kulturního bohatství.

V Brně dne 1. 12. 2016

Autor textů: Pavel Sochor

 

Napsali o nás: 

V Open Art Studiu na pedagogické fakultě se z postižených stávají umělci

Odkaz: Časopis MUNI