Jakub Čech

Pro zobrazení dalšího obsahu najeďte myší na obrázek a použijte šipky, které se objeví vlevo dole na šedé liště.

Jakub se narodil v roce 1994, žije a tvoří ve Slavkově u Brna. Je to výtvarník s Downovým syndromem. Navštěvoval mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvoval základní školu speciální, poté tři roky studoval na škole praktické. Za značné podpory rodiny a přátel své vzdělávání dokončil a má i zkušenosti s několika pracovními příležitostmi (např. Technické služby města Slavkov u Brna). Jakub je velice přátelský a veselý člověk a rád si povídá. Má také mnoho zájmů. Mezi jeho další koníčky patří tanec, kuželky, tvorba keramiky, fotografování a práce okolo rodinného domu. Rád sleduje televizní záznamy hokeje, moto GP nebo biatlonu. Je fanouškem Kometa Brno.

Jeho rodina ho k výtvarné tvorbě vedla již od dětství. Výtvarný jazyk jeho tvorby mu umožňuje lépe sdělovat své prožívání a vnímání světa. Ve volném čase se věnuje malbě na plátěné tašky. Inspiruje se obrazy z dějin umění, které mu jsou podnětem k vlastní tvorbě. V poslední době k jeho zájmům přibyla umělecká fotografie, se kterou se Jakub seznámil prostřednictvím tvorby v Open Art Studiu. Jeho oblíbeným námětem na focení jsou mraky, listy a stromy. Jeho práce jsou výrazné svoji expresivitou a jedinečnou volbou škály barev a kompozicí obrazu. Vzhledem k diagnostikované hypotonii má Jakub sníženou sílu ve svalech. Ta se projevuje například při držení štětce nebo v přítlaku na štětec v průběhu malby na plátno. Během malování na plátno Jakub využívá obě ruce. Ve svých malbách tak vytváří nový fantaskní svět se svými pravidly. Do tohoto světa patří obyčejné věci denní potřeby, krajinné motivy i lidé. Autor se také intenzivně zajímá o reinterpretaci vybraných děl české art brut. Více o tvorbě na www.openartstudio.cz.

Ukázku z jeho tvorby můžete viděl v galerii. Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!
Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).