Ondřej Farkas

Ondřej Farkas

Pro zobrazení dalšího obsahu najeďte myší na obrázek a použijte šipky, které se objeví vlevo dole na šedé liště.

Ondřej se narodil v roce 1991, v současnosti žije a tvoří v Brně. V dětství mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Díky jeho zájmu, preciznosti, vytrvalosti a podpoře rodiny se po základním vzdělání vyučil jako tkadlec, košíkář a nyní studuje na brašnáře.

Ondřej se dlouhodobě věnuje mnoha zájmům a koníčkům. Pravidelně navštěvuje keramickou dílnu, kde tvoří výrobky denní potřeby (květináče apod.). Umí vytvářet pletené koše z pedigu, pro které si sám vybírá jednotlivou kombinaci barev. V rámci svého volného času jezdí rád na kole a s rodinou pěstuje pěší turistiku. Zajímá se o kalendáře, křížovky, čísla, skládanky, mozaiky a je fanoušek tramvají a jejich historie.

Výtvarná tvorba je pro něj způsobem osobního sebevyjádření. Ondřej se ve výtvarné práci vyznačuje konceptuálním přístupem při zpracování různých témat. V rámci výtvarné práce až rituálně klade důraz na pečlivé řešení kompozice obrazu do nejmenšího detailu. V poslední době se zabývá ve své neprofesionální výtvarné tvorbě malbou portrétů. Často využívá ornament jako ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn interiérů, ploch, textilních tkanin i předmětů denní potřeby. Jeho neprofesionální výtvarná tvorba je zařaditelná do stylu art brut či outsider art.

Ukázku z jeho tvorby můžete viděl v galerii. Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).