Lucie Němcová

Lucka Němcová

Lucie Němcová je neprofesionální výtvarnice prezentující opět svoji tvorbu na kolektivní výstavě v Brně. Ve svých 23 letech má již za sebou bohatou výstavní činnost spolu s kurátorem Pavlem Sochorem. Autorka se dlouhodobě a systematicky snaží prostřednictvím své tvorby, především maleb, vyjádřit své pocity a osobitý pohled na svět kolem sebe. Vzhledem ke své jinakosti má Lucie schopnost vnímat své okolí a sebe samu jedinečným způsobem. Tématem maleb se stává pestrá mozaika životních situací, její nejbližší a lidé, kteří ji různým způsobem ovlivnili. Tvorba je pro ni jedinečným nástrojem komunikace, při které může sdělit a trvale zaznamenat své pocity a myšlenkové pochody, o kterých může díky svým obrazům pro okolí s rozumitelně hovořit. Více k tvorbě Lucie Němcové na www.svetlucie.wordpress.com.