Petr Kolař

Petr KOlař

Pro zobrazení dalšího obsahu najeďte myší na obrázek a použijte šipky, které se objeví vlevo dole na šedé liště.

Petr se narodil v roce 2001, v současnosti žije a tvoří v Brně. Vzhledem ke svému postižení navštěvoval a absolvoval Autistickou školu Brno. Nyní je žákem Praktické školy Elpis. Velkou oporou je mu rodina a jeho přátelé, na kterých je závislý. Rodina se tak snaží rozvíjet jeho talent a kompenzovat částečně jeho handicapy.

K malování si našel cestu už od nejútlejšího věku. Od narození začal vnímat svět okolo sebe barevně. Ve třech letech rozeznal všechny barvy a měl k nim pozitivní vztah. Časem na bílou stěnu svého pokoje namaloval první velkoplošný obraz a posléze se jeho dětský pokoj proměnil v prostor plný přírody, keřů, květin a bublinek. Petr vnímá s obrovskou pozorností nejnepatrnější věci a pohyby. S velkou zálibou zalévá květiny, pozoruje vítr, pohyb stromů, déšť aj. Své prožívání, sny a přání sděluje již léta neopakovatelným vyprávěním skrze své obrazy, kresebné a malířské záznamy.

Má jedinečný dar vnímat svět kolem sebe zcela specifickým způsobem. Svou kresbou a malbou vyjadřuje emoce i vnitřní „já“ více než slovy. Autorovy malby a kresby ukazují bohatost jeho fantaskního světa a demonstrují jeho neobyčejně kreativní schopnosti. Jeho práce je inspirativní i pro mnoho designérů a profesionálních výtvarníků. Dle kreseb Petra Koláře vznikají módní doplňky, které mají velký úspěch. Více informací naleznete na www.mywo.cz. Jeho tvorbu neprofesionálního výtvarníka lze zařadit do mezinárodního stylu art brut či outsider art.

Ukázku z jeho tvorby můžete viděl v galerii. Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).