Bc. Radka Zábojová

IMG_9538 kopie

 

 

Je profesionální výtvarnice, arteterapeutka a sociální pedagožka (cca 15 výstav). Věnovala se tvorbě autorských ručních papírů a kartonů. Nyní využívá spontánní kreslení jako relaxační i sebepoznávací metodu. Dosavadní praxe je následující:

  • arteterapie v o.s. Ruka pro život, stacionář pro střední a těžká postižení, kombinované vady a poruchy autistického spektra;
  •  konzultantka podpory pro osoby s PAS Centrum Kociánka;
  •  cyklus arteterapeutických dílen(výtvarné hry) pro děti z dětských domovů;
  •  výtvarné dílny – možnosti ručního papíru pro děti na ZŠ v Brně a Kyjově, ZUŠ Univerzum, aj.
  •  sebezkušenostní artekoučingové dílny – Moravská galerie v Brně, Folkové prázdniny (Náměšť);
  • aktivizační cyklus artekoučingových setkání pro matky v obtížných životních situacích;
  •  výtvarné dílny pro děti z uprchlických táborů (Kostelec, Havířov);

  Dosažené vzdělání a odborná kvalifikace:

  • Institut mezioborových studií – obor Sociální pedagogika;
  • Arteterapeutický kurz při Institutu vzdělávání v arteterapii a artefiletice,(garant doc. Paedr. Jan Slavík, CSc), celkem 252 hodin, akreditováno MŠMT;
  • Arteterapeutický seminář Základní řada, vedený ak. mal. Kamilou Ženatou, sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru (aktivní imaginace jako metoda  zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů), 48 hodin;

Ukázka tvorby:

Radka zábojová obraz

Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).