Mgr. Tereza Mikulová

Lektorka, osobní asistence ve studiu

stažený soubor

 

Dobrovolnická činnost ve Slezské diakonii byla pro Terezu první zkušenost s výtvarnou tvorbou osob s jinakostí. V rámci projektu „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ využívala arteterapeutické prvky ve výtvarné tvorbě s dětmi s postižením. Již dlouhodobě spolupracuje s Open Art Studiem, kde zastává pozici lektora. Rovněž se podílí na realizaci výstav pro studio. V ateliéru Open Art Studia uplatňuje poznatky z oboru Speciální výtvarná výchova, který úspěšně absolvovala. Nyní působí jako doktorand na Katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU v Brně.  Její specializací je zařadit do tvorby lidí s jinakostí práci s novými médii (konkrétně fotografii) a nabídnout jim tak, větší možnost sebevyjádření. Současně se věnuje výtvarným činnostem pro děti se sluchovým postižením v mateřské škole.

Více informací o jejím působení na Masarykově univerzitě naleznete zde.

 

STUDIUM:

9/2018-současnost

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (doktorský studijní program)

9/2016 – 6/2018

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, obor Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (magisterský studijní program)

9/2013 – 6/2016

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, obor Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní program)

9/2009 – 5/2013

VOŠ a SUPŠ Brno, obor Modelářství a návrhářství oděvů

 

PRAXE:

2017

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Kamenomlýnská 2, Brno,

2017

ZUŠ Františka Sušila, Sušilovo náměsti 14, Rousínov

2016

Výtvarná dílna, Psychiatrická nemocnice Brno

2015 – 2016

Arteterapie – projekt “Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí”, Středisko Eliada Brno

2016

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Francouzská 101, Brno

 

VÝSTAVY DĚL KLIENTŮ ZE STŘEDISKA ELIADA BRNO

2016 Příběhy imaginace, Galerie RUV, Brno

2015 Svět našimi smysly – interaktivní výstava, Malý sál Břetislava Bakaly, Brno

 

VÝSTAVY DĚL KLIENTŮ OPEN ART STUDIO

2017 Záznam představ, Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2015 Barevný experiment, Café Špilberk, Brno

 

NAVŠTÍVENÁ MUZEA, GALERIE ČI INSTITUCE

V RÁMCI SPECIÁLNÍ VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Gaia Museum Outsider Art (Dánsko)

Outsider Art Bifrost (Dánsko)

Kunstnerhuset CARAVANA (Dánsko)

Das Band (Rakousko)

Museum Gugging (Rakousko)

Handicapped handicrafts (Vietnam)

 

NAVŠTÍVENÁ SVĚTOVÁ MUZEA A GALERIE

ARoS Aarhus Kunstmuseum (Dánsko)

Berlin Art Week 2018

Guggenheim Museum (New York, USA)

Philadelphia Museum of Art (Pennsylvania, USA)

The Noah Purifoy Outdoor Desert Art Museum of Assemblage Sculpture (California, USA)

Mumok (Rakousko)

Albertina (Rakousko)

Leopold Museum (Rakousko)

 

Open Art Studio má souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedené osoby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“).