Ondřej Farkas

Ondra Farkas

 

Ondřej Farkas je neprofesionální výtvarník žijící s rodiči v Brně. Ondřejovi je v současnosti 26 let. Ve své tvorbě se pomocí techniky malby věnuje tématům ornamentu ve věcech denní potřeby koberce,koše, šachy, tramvaje aj.). Ve své tvorbě používá Ondřej často ornament jako ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn, ploch, tkanin a předmětů všeho druhu. Jeho zdobná či estetická funkce silně převažuje nad funkcí zobrazovací nebo vyprávěcí (narativní). Jeho malba se tak vyznačuje pečlivou promyšlenou kompozicí se solitérními prvky. Expresivita
malby i vedení linií je ovlivněno pečlivou úvahou výtvarných postupů.
V poslední době se Onřej zabývá malbou portrétů, které jsou jedinečné díky struktuře barvy na plátně vzniklé opakovaným nanášením vrstev.

 

Ondra1Ondřej Farkas / Koberec / 2016


Ondra2
Ondřej Farkas / Košík I. / 2016


Ondra3
Ondřej Farkas / Košík II. / 2016