Prezentace výtvarníků

JAKUB ČECH

Jakub Čech je neprofesionální výtvarník žijící ve Slavkově u Brna. Autorovi je 22 let. Dlouhodobě se věnuje výtvarné tvorbě z niterné potřeby bez ambice veřejné medializace. Tato výstava je jeho první kolektivní veřejnou prezentací vedle dalších autorů s jinakostí. Autor tak poprvé vystavuje ve spolupráci s profesionálním kurátorem v galerijním prostoru. Co je typické pro jeho tvorbu? Dlouhodobě se věnuje narativní kresbě a malbě, do které transformuje své představy. Ve svých malbách tak vytváří nový fantaskní svět se svými pravidly. Do tohoto světa patří obyčejné věci denní potřeby, krajinné motivy i lidé. V poslední době se autor intenzivně zajímá o reinterpretaci vybraných děl „české art brut“. Na výstavě se představuje sérií maleb na téma přírodních jevů. Jeho práce jsou výrazné svoji expresivitou a jedinečnou volbou škály barev. Nejčastěji maluje na plátna akrylovými barvami.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0009Listopad / 2016
DSC_0010Jaro / 2016
DSC_0011Podzim / 2016
DSC_0012Zima / 2016

 

TOMÁŠ KOUDELKA

Tomáš Koudelka je neprofesionální výtvarník žijící v Náměšti nad Oslavou. V současnosti je mu 36 let. Dlouhodobě se věnuje malbě. Za sebou má již několik lokálních výstav. V galerii prezentující současné umění ještě nevystavoval. Dlouhodobě se věnuje odkazu díla Josefa Lady. Inspiruje se jeho náměty i výtvarným jazykem, který osobitým způsobem reinterpretuje. Vystavuje soubor obrazů na témata české zimní vánoční krajiny. Autor si rozvíjí svou vlastní ikonografii a specifický výtvarný jazyk. Hledá svá další témata v urbanistické i přírodní krajině. Pracuje výlučně technikou olejové malby na plátno.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0005Zima / 2016
DSC_0006Vodník / 2016
DSC_0007Vánoce / 2016
DSC_0008Vánoční radnice / 2016

 

ONDŘEJ FARKAS

Ondřej Farkas je neprofesionální výtvarník žijící s rodiči v Brně. Ondřejovi je v současnosti 25 let. Ve své tvorbě se pomocí techniky malby věnuje tématům ornamentu ve věcech denní potřeby (koberce, koše, šachy, tramvaje aj.). Ve své tvorbě používá Ondřej často ornament jako ozdobný prvek, který slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn, ploch, tkanin a předmětů všeho druhu. Jeho zdobná či estetická funkce silně převažuje nad funkcí zobrazovací nebo vyprávěcí (narativní). Jeho malba se tak vyznačuje pečlivou promyšlenou kompozicí se solitérními prvky. Expresivita malby i vedení linií je ovlivněno pečlivou úvahou výtvarných postupů.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0016Košík I. / 2016
DSC_0016+6Košík II. / 2016
DSC_0015Koberec / 2016

 

JIŘINA BARTŮŇKOVÁ

Jiřina Bartůňková je neprofesionální výtvarnice žijící v Náměšti nad Oslavou. V současnosti je jí 31 let. Dlouhodobě se věnuje spirituální kresbě a fotografii krajiny. Vystavená série fantazijních kreseb obsahuje spoustu stylizovaných rostlinných motivů a fantaskních prvků. V tvorbě je pro autorku zásadní problematika křesťanské humanity a intimita člověka. Patří sem dle autorky témata lásky, víry, harmonie, porozumění, bolesti aj. Autorka tvoří pouze pro svou potřebu a své přátele. Potřebnost medializace své osoby v galerijním prostoru je pro ni nová zkušenost a složité téma.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0020Kolekce kreseb / 2016

PAVLA PRAVDÍKOVÁ

Pavla Pravdíková je neprofesionální výtvarnice prezentující svoji tvorbu na kolektivní výstavě autorů s jinakostí. Pavle je v současnosti 30 let. Kresba a její příběhy, které již roky vymýšlí, jsou pro ni specifickou formou komunikace a reflexe mnohých životních situací a zkušeností. Spoustu svých přátel, které ztvárňuje, má právě v komunitě osob s postižením. Fenomén postižení je tak často námětem její tvorby. Vlastní výtvarné vyjádření je u autorky nástrojem reflexe vnitřního i okolního světa, do kterého se ne vždy chce integrovat. Na výstavě se Pavla prezentuje výběrem kolekce figurativních kreseb nabývajících až ilustračního charakteru. Její postavy a jejich mazlíčci jsou stylizováni specifickým výtvarným jazykem. Například na obraze je možné spatřit i jejího milovaného kocoura. Kresby se vyznačují překvapující mírou expresivity mající rysy „surovosti art brut“. Vzhledem ke konceptuálnímu a  výtvarnému zpracování tématu postižení a jeho iniciačních znaků lze v tvorbě autorky spatřovat také znaky uměleckého směru disability art.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0022 12Vodící pes Dora – jsme jiní
a máme svůj svět / 2016

 

DSC_0022Vodící tlapka Hugo – jsme jiní
a máme svůj svět /2016

 

pavla

Setkání kamarádek / 2011-2016
Jsme jiní a máme svůj svět / 2016

 

 

LUCIE NĚMCOVÁ

Lucie Němcová je neprofesionální výtvarnice prezentující opět svoji tvorbu na kolektivní výstavě v Brně.  Na Pedagogickou fakultu MU a její galerijní prostory se vrací po pěti letech. Ve svých 24 letech má již za sebou bohatou výstavní činnost spolu s kurátorem Pavlem Sochorem. Autorka se dlouhodobě a systematicky snaží prostřednictvím své tvorby, především maleb, vyjádřit své pocity a osobitý pohled na svět kolem sebe. Vzhledem ke své jinakosti má Lucie schopnost vnímat své okolí a sebe samu jedinečným způsobem. Tématem maleb se stává pestrá mozaika životních situací, její nejbližší a lidé, kteří ji různým způsobem ovlivnili. Tvorba je pro ni jedinečným nástrojem komunikace, při které může sdělit a trvale zaznamenat své pocity a myšlenkové pochody, o kterých může díky svým obrazům pro okolí s rozumitelně hovořit. Lucie žije v Brně. Autorka se snaží prostřednictvím výtvarné činnosti vyjádřit svoje pocity a osobitý  pohled na svět kolem ní. Vzhledem k její jedinečné schopnosti vidět souvislosti JINAK, která je dána autismem, vznikají originální tematická díla. Více informací o tvorbě naleznete na webu: https://svetlucie.wordpress.com/

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

DSC_0002Dlouhý oblouk / 2016
DSC_0003Mukov / 2016
DSC_0004Harry Potter /2016

 

PETR KOLÁŘ

Petr Kolář je neprofesionální výtvarník žijící v Brně. V současnosti je mu 16 let. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje kresbě a malbě. Typickým rysem jeho práce jsou abstrakce spojené se zářivou expresivitou zvolených barev. Petr má dar vnímat svět kolem sebe originálním způsobem. Svou kresbou a malbou vyjadřuje emoce i vnitřní „já“ více než slovy. Autorovy malby ukazují obrovskou bohatost jeho fantaskního světa a demonstrují jeho neobyčejné kreativní schopnosti. Tvorba Petra Koláře bezesporu reprezentuje plně fenomén jinakosti. Jeho práce je inspirativní i pro mnoho designérů a profesionálních výtvarníků.

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

DSC_0048Detail / 2016
DSC_0017Barvy I. / 2016
DSC_0018Barvy II. / 2016

 

IVONA ZÁBORSKÁ

Ivona Záborská je neprofesionální výtvarnice žijící v Domově Kamélie Křižanov. V současnosti je jí 48 let. Dlouhodobě se věnuje malbě a kresbě s výraznými figurativními prvky. Do autorčiny tvorby se výrazně promítají její vztahy k rodině, lidem a komunitě, ve které žije. Shrnujícím slovem je radost z každého obrazu, který může vytvořit. Tvorba je bez nadsázky její životní potřebou. Ikonografie vystavených maleb je typická expresivitou barev a charakteristickou symbolikou (sluníčka, hlavonožci aj.). Forma uchopení vnitřních témat má u autorky podobnost s rysy primitivismu v umění 20. století a samozřejmě i se stylem art brut (J. Dubuffeta).

Při zájmu o tvorbu autora kontaktujte kurátora studia!

 

DSC_0024Já a kamarádi / 2014
DSC_0023Sluníčko / 2016
DSC_0023 2Slunce / 2016

 

Editováno: 11.4.2017

Autor textů: Pavel Sochor