Expresivní terapie: Arteterapie

Program studia je založen na realizaci edukačního cíle prostřednictvím přístupu artefiletiky a speciální výtvarné výchovy.

Dílčí metody práce vycházení z konceptu arteterapie „Art for Therapy“, nedirektivního, humanistického pojetí terapie. Představitelé tohoto proudu pracují s ozdravným účinkem tvořivého procesu a nevyužívají umění k diagnostice, ani k analýze obsahu děl.

Klíčový je rozvoj každého jedince, jeho vlastní růst a směřování v podnětném a podporujícím prostředí studia.

 

 

Leave a Reply