slider4

Výtvory žáků a studentů

Práce žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, jako výsledek neformálního výtvarného vzdělávání.

Leave a Reply